Used Tractors

HMT 5911 DX
200000

8 months ago

Pune, Maharashtra

 • 1998
 • 5000
 • 2
 • HP

  60
HMT 3522 DX
450000

1 year ago

Raipur, Chhattisgarh

 • 1999
 • 9875
 • 1
 • HP

  39
HMT 4022 CROP KING
190000

2 years ago

Saraikela kharsawan, Jharkhand

 • 2000
 • 6623
 • 1
 • HP

  40
HMT 5911 DX
150000

3 years ago

Pune, Maharashtra

 • 2001
 • 5973
 • 2
 • HP

  42
HMT 6522 DX
300000

3 years ago

Pune, Maharashtra

 • 2010
 • 1739
 • 2
 • HP

  60
HMT 4022 CROP KING
60000

1 year ago

Chhindwara, Madhya pradesh

 • 2005
 • 5868
 • 2
 • HP

  40
HMT 5911 DX
120000

2 years ago

Jamnagar, Gujarat

 • 2001
 • 8528
 • 3
 • HP

  60
ITEM_PRICE

ITEM_AGE

ITEM_ADDRESS

 • ITEM_YEAR
 • ITEM_HOUR_RUN Hr
 • ITEM_HONOUR Owner
 • HP

  ITEM_HP